Марина Дрънкова

Марина Дрънкова е Типичен представител на българската адвокатура. Лъскав косъм, тъмна окраска. Обичайно се среща в Тракийската низина, но в топлите месеци е склонна да си сменя хабитата. Не е агресивна, освен ако не бъде провокирана.